Taro

Hea taro-huviline, sellelt lehelt leiate informatsiooni tarokonsultatsiooni kohta ja mida kujutavad endast tarokaardid.

Mis on taro?

Hästi lihtne vastus sellele küsimusele oleks nii, et tarokaardid on õpetus märkidest, mis loevad meie alateadvuses peituvaid mustreid. Selle läbi saame kaardistada oma olevikku, analüüsida mineviku mõju ja näha oletatavat tulevikku. Lisaks sellele, et kaardid oskavad kirjeldada meie tahet, emotsioone, mõtteid ja füüsilist maailma, on igal kaardil (kaasa arvatud ka kõige negatiivsemal kaardil) nõuandev pool, mis annab meile võimaluse muuta oma mustrit ja arendada oma teadvust. Aga ka siin tuleb meeles pidada, et eelkõige on meil olemas vaba tahe ja viimase otsuse oma elu üle teeme me ikkagi ise.

Tarokaardid koosnevad 78 kaardist, mis jagunevad suureks ja väikeseks arkaaniks. Väike arkaan koosneb 40 numbri- ja 16 õukonnakaardist. 40 numbrikaarti kujutavad objektiivseid jõude (nelja elementi), mis toimivad üksikinimeses ja kogu universumis. 16 õukonnakaarti, mida nimetatakse ka isikukaartideks, näitavad inimese rollikäitumist ning viisi, kuidas nad kaardis esindatud elemendiga ümber käivad. Suur arkaan esindab pigem teadvusaspekte ning väike arkaan jõuaspekte. Võib öelda, et suur arkaan on taro pähklituum ja väike arkaan on aga koor. Suures arkaanis on 22 kaarti ja sümboliseerivad inimeksistentsi aspekte. Suur arkaan kirjeldab arhetüüpseid kujundeid, mis sümboliseerivad inimese ürgkogemusi. Nad esindavad neid teadmisi ja kvaliteete, mida inimesed on aegade jooksul kogunud ning mis on talletatud alateadvusesse.

Ennustamine tarokaartidega on tuleviku sündmuste vaatlemine olevikuhetkel olemasolevate sündmuste, hoiakute ja mõttemustrite põhjal. Oma tulevikku loome me ise oma tänaste otsuste ja hoiakutega ning keskkonna mõjutusel. Ümbritsev keskkond näitab meile peegeldust sellest, mis toimub meie sees. See tähendab, et oleme võimelised oma saatust muutma, kui on piisavalt tahet ja julgust. Saatus ehk tulevik muutub pidevalt ja kaartidega ennustamisel näeme me tuleviku oletatavat üldist mustrit olevikust lähtuvalt. Põhiosa saatuse mustrist teeme me ise. Ehk kui me teame, mida oma elus tahame ja milline on meie plaan tuleviku suhtes ning kui julgeme võtta vastutuse oma elu eest, siis oleme võimelised ka oma tulevikku muutma. Tulevik ehk saatus on nagu lahtine köis, mis vonkleb võimalike sündmusevariantide vahel.

Taro juhib inimese tähelepanu olevikule, mis on kõige tähtsam. Ta võtab antud ajahetkel meid kokku ühte punkti ja näitab, kust me tulime ning millised on edasimineku variandid. See pilt on nagu maakaart, mis meile kuvatakse, kuid otsused, millist teed pidi edasi minna, peame tegema ikkagi ise. Ei tohiks ära unustada, et tegelikult elame ju praegu siin, selles hetkes, mitte tulevikus ega minevikus. Minevikku enam ei ole ja tulevikku samuti veel mitte. Tarokaartides peituv sümbolite keel oskab seda maakaarti lugeda ja lisaks annab ta ka nõu, kuidas valida kõige parem teekond. Ei ole vale väita, et ennustamise põhimõtteks on olevikus kujuteldava tuleviku vaatlemine ja sellega oma saatuse ehk mustri muutmine. Rumal on alistuda ennustatud seisudele, lasta asjadel minna ja samas oma elu üle halada. Meie kujutluses on tulevik tavaliselt alati halvem või siis parem. Kui ennustus tuleb positiivne, ei tunne inimene, et peaks midagi oma eluga ette võtma. Saadi ju tuleviku suhtes garantiikiri ning nüüd võib muretult edasi minna. Negatiivne ennustus koputab aga inimesele õlale ja juhib tähelepanu veakohtadele, sunnib hetkeks peatuma ja järele mõtlema. Teadvustades oma probleeme ja hirme, mis on negatiivse ennustuse põhjuseks, on inimene võimeline oma saatust ehk negatiivset tulevikku muutma. Tarokaartide abiga saame teadvustada iseennast ja tegeleda sellega, mida me ka iseenda eest varjame, ja ühendusse astuda oma alateadvusega, mis teab enam kui meie teadvus. Otsides vastuseid iseenda seest, annab see üpris palju kindlustunnet ja võimaldab lahendada probleeme, mis tihti on tekkinud lihtsalt hirmust muutuste ees. Inimese loomusesse on sisse kirjutatud ebakindlus ja hirm muutuste ees. Kaheldakse iseendas, kardetakse teiste inimeste hinnangut ehk unustatakse ära, kelle elu tegelikult elatakse. Tulevikku on mõeldud illusoorsed hirmud, mille tekkeks pole hetkel mingit reaalset alust. Mõni võib panna ennast väga ekstreemsesse olukorda, kuid tegelikult ei ole neil vaja midagi muud kui iseendaga nõu pidada. Taro aitab siin teadvustada tegelikku olukorda ja anda kinnitust inimese sisetundele.

Kes tunneb tarokaartide vastu rohkem huvi võib tutvuda minu raamatutega:

Taro praktik. Kuujumala kaardid kõnelevad”, 2010 Kirjastusselts Zeus.

“Suur arkaan”, 2016 Kirjastusselts Zeus.

“Väike arkaan”, 2021 Kirjastusselts Zeus.

Tarokaartide ladumine. Praktiline käsiraamat Crowley ja Waite’i kaartide kasutamiseks”

2022 Kirjastusselts Zeus.

Pidage meeles, et tarokaartide käsitlemine eeldab ausust iseenda vastu. Oleks illusioon kasutada tarokaarte küsimuste puhul, kuidas ennast kannatuste vastu kaitsta või kuidas vältida hirmu. Nõnda petaks inimene iseennast ja hoiduks kõrvale väga olulistest kogemustest. Ka negatiivne kogemus võib olla kasulik ja see, mis alguses tundus kohutavalt traagiline, muutub tagantjärele analüüsides positiivseks.

Taros tuleb arvestada sellega, et valesid kaarte ei ole võimalik võtta. Tarokaardid ei lähtu inimese emotsioonidest, vaid alateadvusest. See tähendab, et emotsionaalselt ei saa kaarte mõjutada soovitud vastust andma. Emotsionaalselt saame tõlgendada vaid vastust, seda kas võimendades või eitades. Sellisel juhul tekivad tõlgendamises vead. Ladumise ajal juhitakse tähelepanu olemasolevale reaalsusele ja meie peame sellega lihtsalt leppima.

Mida ma saan tarokaartide käest uurida?

1. Tarokaartidelt võib küsida, kuidas lahendada probleeme, vaadata sündmuste arengu perspektiive ja milline tee on kõige parem, et saavutada soovitud eesmärk.

2. Saab küsida enesetunnetuse ja vaimse arengu kohta. Kuidas arendada oma intuitsiooni ning millised on takistused vaimsel teel?

3. Saab uurida partnerlussuhteid, perekonna olukorda, esivanemate vaimset pärandit ja oma eelmist elu.

4. Millised on tööalased ja ärilised perspektiivid ning suhted rahaga.

5. Tarokaartidega on võimalik esitada küsimus ka oma füüsilise tervise kohta. Kindlasti tuleks meeles pidada, et taro näitab olemasolevaid või tulevaid tervisega seotud probleeme ja riske, aga ei pane diagnoosi. Diagnoosimine on ikkagi arstide ülesanne.

6. Aasta prognoos – kirjeldab sündmusi, millega puutume aasta jooksul kokku. 

Küsimused, mida ei tohiks küsida.

1. Ei tohiks esitada küsimust: kunas ma suren? See tähendab, et vahepealne elu, mis jääb praeguse hetke ja ennustatava surma vahele, jääb elamata. Oht nakatuda „surmahirmu” haigusesse.

2. Ei tohiks esitada küsimusi täiesti võõraste inimeste kohta, kellega kontakt puudub. Alateadvuses puudub info selle inimese kohta ja vastus ei pruugi tulla tõene või saame hästi üldistava ja mitte kui midagi ütleva vastuse. 

3. Ühe ja sama küsimuse peale ei tohiks pidevalt kaarte laduda, sest see näitab meie rahulolematust ja tahet kaartidelt välja pressida meid rahuldav vastus. Sellises olukorras tegeleme lehmakauplemisega! Kui laotakse välja põhjalik analüüs (kõik eluvaldkonnad, aastane prognoos jne) või uuritakse, kas minu partner mind ikka armastab, siis pole soovitatav ladumist korrata enne, kui ennustuses nähtud sündmused on toimunud. Pidevalt ühe ja sama küsimuse peale ladudes võivad kaardid laskuda nii sügavale detailidesse, et me kaotame selles rägastikus järje ning selge vastuse väljalugemine muutub võimatuks.

4. Tuleks vältida „ei” ja „jah” vastuseid eeldavaid küsimusi, sest sellisel juhul tükime vastuse lükkama kaartide õlgadele, aga kaardid ei saa vastutada. Nad vaid kirjeldavad olukorda ja annavad nõu, kuidas mustrit muuta. Lõppotsuse peate ikka ise tegema.

Tarokaartide ladumisel tuleb meeles pidada, et nad ei juhi teie elu! Kui pärast kaartide ladumist juhtub elus mingi tagasilöök, siis see ei ole karistus! Maailmas ei ole jõudusid, mis teid karistaks selle eest, et te otsite vastuseid oma küsimustele iseenda seest. Ainsaks õnnetuseks võib olla see, et te taipate, kui valel teel te praegu omadega olla võite.

Mida peaks teadma enne kui tulete tarokonsultatsioonile?

Enne tarokaartide ladumist peab enda jaoks väga täpselt selgeks mõtlema, mida tahetakse teada. Mida täpsem on küsimus seda täpsem on vastus. Küsimusi , mille vastus on „ei“ või „ja“ vormis ei tohiks esitada. Kui oskate endale küsimuse selgelt välja öelda siis võite olla kindel, et saate väga täpse vastuse. Oleks hea kirjutada enne oma küsimused üles, et vältida korduvaid küsimusi ühe ja sama teema kohta.

Taro kaardid ei lähtu inimese emotsioonidest. See tähendab, et emotsionaalselt ei saa me kaarte mõjutada. Vastuse, mille saate taroladumisel peate võtma teadmiseks ja saadud info baasil edasi tegutsema. Taro on nõuandev ja lõpliku saatuse vormite ise. Viimase sõna „saatusele“ ütlete Teie ise.

Taro kaarte ei panda alla 16 aastastele lastele. Lapse kohta saab küsida ainult vanem või mõni muu lähisugulane.

Kindlasti ei tohiks kaarte laduda, kui ollakse psüühiliselt ebaadekvaatses seisundis või mingite ainete mõju all, sest kaardipanekuga võime süvendada kinnisideid ja foobiaid. Ka tuleks loobuda kaartidega toimetamast kui tuntakse selle protsessi suhtes hirmu. 

Kui sageli tohib kaartidelt nõu küsida?

Põhireegel on niisugune: mida harvemini küsimusi esitatakse, seda rohkem teavet kaartidelt saadakse. Pidevalt ühe ja sama küsimuse peale kaarte ladudes võivad kaardid laskuda väga detailidesse, millest me enam aru ei saa või ei oska vastust väga välja lugeda. Põhimõtteliselt ei tohiks kaartidele sama küsimust uuesti esitada enne kui eelmise kaardipaneku prognoosid on täitunud, või kui on toimunud kardinaalsed muutused küsija või küsimusega seotud valdkonnas. Tavaliselt on hea vaadata oma asju üle üks kord aastas ja minimaalsem aeg on kolm kuud. 

Soovitus: pange oma küsimuste vastused kirja. Isegi kui kohe ei suuda vastust lahti mõtestada, on hea seda pidevalt lugeda ja analüüsida. Praktika näitab, et aja jooksul selgub tõde.

Tarokaartide konsultatsioon. 

Tarokaartide konsultatsioon kestab tavaliselt 1 tund ja koosneb kolmest osast:

  1. Loakaarti võtmine – see kaart näitab küsija seesmist valmisolekut tarokaartide analüüsiks. Kui tuleb ladumist keelav kaart, siis on küsija negatiivselt häälestunud ja sellisel juhul tuleks kaartide ladumisest loobuda ja mõni teine kord uuesti proovida.
  2. Laiendatud Tau-risti ladumine – universaalne ladumismeetod, mis annab 12 kuu prognoosi isikliku- ja tööelu kohta.
  3. Küsimuste esitamine – siin saab klient esitada täpsustavaid küsimusi või uurida mingit kindlat teemat, mille kohta tahetakse saada vastuseid. Soovitus: valmistage kodus küsimused ette!

Tarokaartide konsultatsiooni tasu on 70 eurot.

Vastuvõtud toimuvad Tartus ja Harjumaal Kiilis. 

Tartus: Lembitu 1E, II korrus Viitaja OÜ, uksekood on 29.

Maja ees ja taga on tasuta parkimine.

Võimalus on kokkuleppida konsultatsioon ka Skypes! 

Registreerimine telefonil: 5130473 või e-mail: margit@viitaja.ee

Ave Thoth!

Margit Kuldsaar

tahn