Taro

Taro kaartidega ennustamine on antud ajahetkel tuleviku sündmuste vaatlemine olemasolevate sündmuste, hoiakute ja mõttemustrite põhjal.

Oma tulevikku me kujundame ise oma tänaste otsuste ja hoiakute põhjal ning keskkonna mõjutusel.

Meid ümbritsev keskkond on meie sisepeegli peegeldus. Me näeme seda peegeldust, mis toimub meie sees. See tähendab seda, et me oleme võimelised oma saatust muutma kui meil on piisavat tahet ja julgust. Saatus ehk tulevik muutub pidevalt ning ennustamisel kaartidega näeme me oletatavat üldist mustrit antud ajahetkel. Põhiosa sellest mustrist teeme me ise. Ehk kui me teame, mida me oma elus tahame ja milline on meie plaan tuleviku suhtes ning kui me julgeme võtta vastustust oma enda elu eest, siis oleme võimelised oma tulevikku muutma. Tulevik ehk saatus on nagu lahtine köis, mis võimalike sündmuste – variantide vahel vonkleb.  Meie oma tänase päeva otsuste ja hoiakutega mõjutame seda köit, milliste sündmuste külge ta ennast kinnitab.

aeon

Ennustamise põhimõte on tulevikku piilumine ja sellega oma saatuse muutmine. Rumal on alistuda ennustatud seisudele, lasta asjadel minna ja samas oma elu üle halada. Taro kaartidega ennustamine näitab eelkõige ära, mis toimub meie sees. Ehk ta aitab kaardistada seda osa endast, mida me ei tunne või mida me ei taha tunda. Taro kaardid aitavad tagasi peegeldada  inimest ennast antud ajahetkel ning annab nõu, mida peaks endaga ettevõtma, et antud olukorda soodsmaks muuta.  See tähendab, et pannes Taro kaarte peame olema avatud ning valmis kuulama enda kohta tõtt – nii kibe kui see ka ei ole. Inimeste probleem on see, et nad ei taha kuulata, vaid on huvitatud ainult kinnitusest, et elu kulgeb ilma nende osaluseta, probleemivabalt, kuni nende elu lõpuni.

Me ei tohi unustada, et inimesel on olemas vaba tahe ehk meil on koguaeg olemas elus valikuvõimalus, kui me tegulikult tahame ja teame, mida tahta!!

Taro kaartide abil saame ühendusse astuda oma alateadvusega, mis teab enam kui meie teadvus, sest siin on tallele pandud kõik, mis inimesega on juhtunud: eemale tõrjutu, salajased lootused ja hirmud aga ka sügavam teadmine tervikseostest. Alateadvuse kaudu oleme ühenduses maailmatervikuga. Jõuda Taro kaartidega sinna, kus mõistus ei leia vastust, pannakse tööle alateadvus, millel on terviklik ülevaade, kuid mis räägib erinevat keelt. Taro kaartidega tegeledes avaneb võimalus, et alateadvus kerkib esile, et saavutame mingis küsimuses seesmise kindluse või et vanad kogemused kerkivad pinnale ning seeläbi vabanevad blokeeritud energiad.

Taro kaartide käsitlemine eeldab ausust iseenda vastu. Oleks illusioon kasutada Taro kaarte selliste küsimuste puhul nagu: kuidas ma saan end kannatuste vastu kaitsta?, kuidas ma saan vältida hirmuseisundeid? Sellega petaks inimene iseend ja hoiduks kõrvale väga olulistest kogemustest. Selle asemel tuleks uurida hirmu tagamaid ja teadvustada neid endale Taro kaartide abil, vabastamaks hirmu läbi blokeeritud jõud. Viimase otsuse peame tegema ise. Taro näitab ainult teed ja võimalusi.

Mida peaks teadma enne kui lasete endale Taro kaarte laduda?

CTarot

Enne Taro ladumist peab enda jaoks väga täpselt selgeks mõtlema, mida tahetakse teada. Mida täpsem on küsimus seda täpsem on vastus. Küsimusi , mille vastus on „ei“ või „ja“ vormis ei tohi esitada. Kui oskate endale küsimuse selgelt välja öelda siis võite olla kindel, et saate väga täpse vastuse.

Soovitav on küsimused enne paberile kirja panna ning küsimuste olemus endale täpselt lahti mõtestada.

Taro kaardid ei lähtu inimese emotsioonidest. See tähendab, et emotsionaalselt ei saa me kaarte mõjutada. Vastuse, mille saate Taro ladumisel peate võtma teadmiseks ja saadud info baasil edasi töötama. Taro on nõuandev ning lõpliku saatuse vormite ise. Viimase sõna „saatusele“ ütlete Teie ise.

Milliseid küsimusi ei tohiks esitada?

Surma kohta. Näiteks kuna ma suren või kellegi teise surma aja välja selgitamiseks.

Ei tohi esitada küsimusi „ei“ ega „ja“ kontekstis. Lõpliku otsuse peab inimene ise langetama.

Ei tohi esitada küsimusi täiesti võõraste inimeste kohta kellega puudub kontakt. Alateadvuses puudub info selle inimese kohta.

Taro kaarte ei panda ka telefoni teel täiesti võõrastele inimestele. Küsija peab ise oma käega võtma kaarte ning enda alateadvusest selle info välja tooma.

Taro kaarte ei panda alla 16 aastastele lastele. Lapse kohta saab küsida ainult ema või mõni muu lähisugulane.

Taro kaarte ei panda kui inimene on liialt hirmunud, negatiivsele ja psüühiliselt haigele inimesele, sest võime suurendada tema kinnisideid või foobiaid.

Mille kohta saab kaartidelt küsida?

 • Mingi asja või arenguprotsessi hetkeseisundi kohta;
 • Tulevaste tendentside ja perspektiivide kohta;
 • Probleemi lahendamise või eesmärgi saavutamise kohta;
 • Olukordade või hoiakute põhjuste kohta;
 • Parima otsustuse või kõige parema toimimisviisi kohta;
 • Enesetunnetuse ja iseseisvalt omandatud kogemuste kohta;
 • Partnerlussuhted ja perekond, esivanemad;
 • Minevikusündmuste selgitamiseks ja põhjuste otsimiseks;
 • Töö ja raha suhted;
 • Loomad;
 • Tervisliku seisund (kaartide põhjal ei saa panna diagnoosi).

Kui sageli tohib kaartidelt küsida?

Põhireegel on niisugune: mida harvemini küsimusi esitatakse, seda rohkem teavet kaartidelt saadakse.

Ühekordselt esitatud küsimuse korral saame hea üldpildi.

Pidevalt ühe ja sama küsimuse peale pannes võivad kaardid laskuda väga detailidesse, millest me enam aru ei saa või ei oska vastust väga välja lugeda.

Põhimõtteliselt ei tohiks kaartidele sama küsimust enne uuesti esitada, kui eelmise kaardipaneku prognoosid on täitunud või kui on toimunud kardinaalsed muutused küsija või küsimusega seotud valdkonnas.

Soovitus: pange vastus kirja. Isegi kui kohe ei suuda vastust lahti mõtestada on hea seda pidevalt lugeda ja analüüsida. Praktika näitab, et aja jooksul selgub tõde. Kannatust selles valdkonnas!

Pidevalt kaarte panna ühe ja sama küsimuse peale näitab meie rahulolematust ja tahet kaartidelt väljapressida meid rahuldav vastus. See tähendab, et me pole enda suhtes aus ja ei taha tunnistada tegelikku reaalsust. Sellisel juhul näitavad kaardid teie sees peituvat paanika osakonda!

Kui pannakse välja põhjalik analüüs kogu oma eluvaldkondade peale, siis ei tohiks uuesti kaarte välja panna enne kui alles poole aasta või aasta pärast.

Kas kaarte saab panna eemalviibivatele inimestele?

Saab kui inimesega ollakse mingis suhtes või on kas või korra suheldud.

Ei saa panna täiesti võõraste inimeste peale, kellega kontakt puudub.

tahn

Kes tunneb teema vastu sügavamat huvi võib lugeda minu raamatut: Taro praktik. Kuujumala kaardid kõnelevad”, mis ilmus 2010 aasta juuni kuus.

Registreerides ennast lehe vasakul serval kasutajaks on võimalus vaadata siin lehel ka minu praktilisi taro kaartide ladumise videosid.

Taro kaartide ladumine võtab aega 1 tund ning konsultatsiooni tasu on 70 EUR
Vastuvõtt on nii Tartus kui Kiilis.
Registreerimine telefonil: 5130473 e- mail:margit@viitaja.ee