Bioenergia

Bioenergeetiline tervendamine ja massaaž

Haigus tekib meie halbadest mõtetest ja elu hoiakutest. Halvad mõtted ja enesest mitte hoolimine on nagu hall udu, mis aega mööda imbub meie keha kõige nõrgematesse piirkondadesse. Blokeerides seal organite tööd, ummistades energia kanaleid/meridiaane, pannes tśakrad seisma ning tekitades kas energia puuduse või kuhjumise. Aura pinnale tekivad „külmad“ või „kuumad“ punktid, mis võimaldavad seletada/diagnoosida organismi olukorda ning näha põhjust, millest probleem alguse sai. Tervendaja, kes on õppinud töötama energiatega „näeb“ või kombib kätega aura pinda. See annab võimaluse diagnoosida nii organismi tööd kui ka blokeeritud energiakanalid. Leides probleemsed kohad vabastab tervendaja energia blokeeringud ning energeetilise massaažiga paneb meridiaanid uuesti tööle, tasakaalustades aurat.

Haigus on punane stopp märk, mille juures inimene peab peatuma ja uurima, mida ta enda juures valesti teeb. Haigus tekitab vajaduse muutusteks. Tervenemine tähendab seda, et inimene hindab oma elu ümber nii mõtlemise, toitumise ja liikumise suhtes ning on nõus oma elu muutma. Tervendaja ülesandeks on peegeldada inimesele teda ennast tagasi ning juhtida tähelepanu vigadele. Aidates energia uuesti liikuma ning panna tśakrad tööle. Tervenemise protsessis on tervendaja toetaja ja nõustaja rollis. Inimesele aga jääb vastutus tema enda elu ees ja tervendamise protsessile aitab kaasa kui inimene on nõus muutustega. Kui inimesel on suhtumine, et ravitseja peab sõrmenipsuga kõik tema hädad kõrvaldama aga samal ajal kahjustab oma keha edasi, siis tervenemist ei toimu. Muutused hakkavad pihta alati seestpoolt väljapoole. Igal haigusel on oma põhjus ja tagajärg. See põhimõte aitab mõista, mida tervendajad ja metafüüsikud on teadnud juba sajandeid – haigunähtudega tegelemine ei ravi haigust. See põhimõte selgitab sedagi, et haiguse põhjuse leidmiseks peab tervendaja viima põhjuse ja tagajärje ahela tagasi selle juurteni, mis peituvad energia ja tśakrate tasandil. Põhjus ja tagajärg on energiaravi põhjapanevaks põhimõtteks, kui tegemist on ilmsete haigusnähtudega, nagu valu, hingeline kannatus, suhteprobleemid ja/või kehaline haigus.

Bioenergeetiline tervendamine aitab järgmiste vaevuste puhul:

 • Ärevushäired ja depressioon, krooniline väsimus, unetus, tähelepanuvõime langus
 • Nii kaela kui nimmepiirkonna radikuliit
 • Vereringe häired kätes ja jalgades
 • Eesnäärme haigused ja naistehaigused, viljatus
 • Allergiad
 • Peavalud, migreen
 • Vähk ja healoomulised kasvajad
 • Kilpnäärme haigused
 • Seedeorganite haigused jne.
 • Südame haigused
 • Kõrgevererõhk
 • Reuma ja reumatoidartriit
 • Alkoholism

Alkoholism

Alkoholismi pahe on alati olnud inimestele väga suureks probleemiks. Praktika on näidanud, et positiivne tulemus saavutatakse ainult siis kui alkohoolik teeb ise selle positiivse otsuse lõpetada alkoholi tarbimine. Tervendaja on selles protsessis toetaja ning tasakaalustab emotsioone, mis võivad ärgitada uueks joomasööstuks. Tulemus jääb saavutamata kui selle pahega kimpus olev inimene tuleb perekonna sundimisel tervendamisele aga tema tegelik hoiak on, et talle meeldib hoopis juua.

Tervendamise seansside pikkus ja kulg sõltub inimese haiguse iseloomust ning kuidas tervendatav energiat vastu võtab. Iga seanssi alguses diagnoositakse/hinnatakse aura seisundit ning kui inimese enesetunne läheb paremaks või ka analüüsid näitavad paranemist ollakse õigel teel.

Enda töös pean oluliseks kui tõsiste hädade korral on inimene ka arsti järelevalve all. Näiteks vähkide, kasvajate ning tsüstide kaotamisel (mida teen ainult kuu kahanevas faasis) lähtun ma ka arstlikust diagnoosist ning kui ultrahelis või vereanalüüsid näitavad tervendamise protsessi ajal parenemise märke

Bioenergeetiline tervendamine ühtlustub tavameditsiiniga ning on toetavaks teguriks. Kohustuslik on, et inimene eelnevalt on konsulteerinud kas perearstiga või vastava eriala spetsialistiga. Nii tava- kui alternatiivmeditsiini ravi peab olema paralleelne. Bioenergeetiline tervendamine ei eelda ravimite võtmise lõpetamist ja arsti korralduste eiramist!

Needus

Oma tervendamise töös olen kokku puutunud ka nähtusega, mida nimetatakse needuseks. Needus tähendab seda, et inimese energia keskused ehk tśakrad on blokeeritud. Tekib selline olukord nagu oleks inimene oma enda elust välja lõigatud. Miski enam ei õnnestu ja haigus ei taandu. Ühte asja peab arvestama, et needuse peale panek ei ole nii lihtne. Ei piisa ainult sõnadest: „et ma nean Sind ära!“. Needust saab peale panna ainult väga suurt isiklikku väge omav inimene läbi maagilise rituaali ning eseme, mis seob needuse alla langejat.

Needuseid on kahte liiki:

Esimese vormi puhul on tegemist needusega, mida pannakse peale rituaali käigus. See tähendab, et rituaalis kasutatakse „ohvri“ isiklikku asja ning nõid läbi selle eseme saadab teele energia blokeeringu. Õnneks esineb sellist vormi needusi väga vähe. Kui needus on maha võetud siis annab see inimesele eluaegse immuunsuse selle konkreetse panija vastu.

Teine vorm on selline kus inimene ise oma negatiivse sisendusega on ennast ära blokeerinud. Tema hoiak oma elu ja asjade suhtes on halvustav ning ta on võtnud endalt igasugu lootuse, et midagi paremaks läheb. Süüdistab oma ebaõnnes teisi inimesi ega taha näha enda probleeme. Otsib vabandusi oma ebaõnnele ümbritsevast keskkonnast ning on hirmude küüsis. Kahjuks esineb sellist vormi needust väga palju ja tavaliselt tunneb sellist inimest ära ukselt kui ta teatab võidukalt, et teda on ära neetud. Selline inimene ei taha leppida elu põhitõega, et elu ei ole ainult laineharjal sõitmine. Igale tõusule järgneb alati langus ja vastupidi. Sellisest liigist needusest on inimene võimeline ise lahti saama kui tekib leppimine omaenda elu suhtes või kui saadakse üle hirmust elu ees.

Margit Kuldsaar

Inimese energeetiline süsteem

Inimese energeetiline süsteem koosneb viiest elundite rühmast, mis talitlevad koostoimes nii üksteisega kui ka kõrgemas ja madalamas meeles asuvate energiakehade kooslustega. Need viis rühma on tśakrad, aura, meridiaanid väiksemad energiakeskused kätes ja jalgades ning kanda´d (keskused , millest saavad alguse tähtsamad meridiaanid.). Inimese energeetilist süsteemi kui ehitusliku ja talitluslikku üksust võib vaadelda jõujaama ning selle alajaamade ja toiteahelate võrgustikuna, mis muundad Ise teadvuse määratlemata energiaks, praanaks.

Tśakrad ehk energiakeskused

…on uksed, mis pöörlevad ainelise ja vaimse mina vahel, samuti ainelise ja vaimse universumi vahel. Esimesed kaksteist keskust on ühenduses ainelise minaga. Nad aitavad tuua nähtamatust maailmast mana või energia osakesi, andes neile füüsilise vormi. Seitse energiakeskust on ilmselgelt pöörlevad valgusekübemeist rattad, sest paiknevad kehas ja toimivad füüsikaseaduste järgi. Jchakraconesärgmised viis on samuti tśakrad, kuigi nende ühenduspunktid on väljaspool füüsilist keha, toimivad nad siiski füüsika printsiipide järgi. Ülejäänud kakskümmend tśakrat on vaimsed: nad asuvad väljaspool siinset aegruumi. Kõik energiakeskused sisaldavad kõike meid mõjutavat võtit. Tegelikult peegeldavad nad täiuslikult kõike seda, mis eales on juhtunud, juhtub või võib juhtuda. Sinna pole midagi parata sest iga energiakeskus funktsioneerib täiusliku üksusena, olles kogu energiaringe teenistuses. Kõik energiakeskused reguleerivad inimese energiaringet ja otsivad võimalust hoida tervis tasakaalus, aidates vaimu, keha ja hinge nende tarbes kasvada, areneda ja terveneda. Kõik energiakeskused mõjutavad inimese füüsilist, vaimset, emotsionaalset ja hingelist heaolu, salvestades, analüüsides, levitades ja muundades andmeid. Ehki energiakeskustel on palju ühist, erinevad nad siiski üksteisest. Igaühel on nii kõrgem eesmärk kui ka erifunktsioon. Mõjutades füüsilist, emotsionaalset, vaimset ja hingelise heaolu, reguleerib igaüks ka eraldi protsessi. Samal ajal kui kehalised, – välised ja – ülesed vaimuenergia keskused kuuluvad samasse peresse, on igal grupil oma eripärad. Erinevus seisneb selles kuidas nad mõjutavad me püüdlusi või aitavad meil saavutada eesmärki.

Aura

Aura on igas mõõtmes energia (praana, aprana ja kundalini-śakti) mahutiteks kui ka piirideks, mis eralduvad igas maailmas ja mõõtmeis meie sisekeskkonda väliskeskkonnast. Et inimese energeetiline süsteem talitleks normikohaselt, peavad olema kõik aura kihid igas mõõtmes tugevad, kindlad ja vabad liigsest stressi kuhjumisest. Lisaks peavad sisemised õõnsused, mida pinnapiirid ümbritsevad ja kaitsevad olema täidetud energia küllaldase varuga. Auraväli ulatub igas mõõtmes isikliku keharuumi pinnast kõigisse suundadesse umbes 5 cm kuni 8 meetri kaugusele. Auraväljadel onaura täita mitmeid olulisi ülesandeid, mille abil säilitatakse inimese energiaväljas tervis, tasakaal ja heaolu. Aura üks olulisemaid ülesandeid on olla koos vastavate energiakehade ja energeetiliste väljendusvahenditega teadvuse ja eneseavalduse väljendajaks. Ilma aurata ei saaks ei Ise ega kõrgem ja madalam meel end väljendada ega osaleda täiel määral nähtumuste universumis. Auraväljadel on ülesandeks ka mürkainete vabastamine inimese energiaväljast. Selle ülesandega on aura pidevalt hõivatud, kuna määratletud energia kuulikesed, mis inimese energeetilisest süsteemist pinnale kerkivad, hajuvad väliskeskkonda läbi aura pinna. Kuigi aurad on iseenesest märkimisväärselt tugevad, on stress, šokk ja trauma ning negatiivne eluhoiak tegurid, mis hakkavad aurat seestpoolt nõrgestama ja energiakanaleid ummistama. Aura muutub pikaajapeale hõredaks ning aura kihid hakkavad nagu sibulakoore kihid laiali vajuma, mis toob kaasa organismi haigestumise. Sellega muutub inimene välistele põrkuvatele energiatele vastuvõtlikuks, mis võivad inimese pikaajapeale täitsa laiali lammutada.

Meridiaanid

…on energiakanalid, mis ühendavad tšakraid üksteisega ja kannavad energiat läbi inimese energiasüsteemi laiali. Praanat edasi kandes toetavad meridiaanid kõrgemat ja madalamat meelt, hoiavad inimese energiasüsteemi tasakaalus ning aitavad säilitada aura terviklikust. Kuigi talitluslikult vastavad meridiaanid vereringe veenidele ja arteritele, meenutavad meridiaanid ehituselt pigem vee või õhu hoovuseid ookeanis ja Maa atmosfääris. Nende kuju ja suurus sõltub neid läbiva energia hulgast. Ainulaadne struktuur või õigemini selle puudumine võimaldab neil kiiresti suurust ja mahtu kasvatada-kahandada ning vajadusel veidi isegi asukohta vahetada, kui neist läbi voolava praana omadused ja hulk muutuvad. Meridiaanid ühendavad omavahel inimese energiasüsteemi elundeid ja kannavad energiat süsteemi ühest osast teise. Nad on sildadeks nii tśakrate endi kui ka kätes ning jalgades paiknevate väiksemate energiakeskuste vahel. Meridiaanid aitavad üleliigset energiat tśakratest välja tuua ning ühtlaselt jaotada energiaväljas, mistõttu aura pind püsib pingul ja suudab vastu panna energia sissetungile. Pikaajalise stressi korral meridiaanid ummistuvad ning energia ülekanne pidurdub, tśakrad jäävad seisma ning aura kihtidest kaob pinge. Selle tulemusel hakkab aura „lössi“ vajuma ning laiali vajuma.

tahnBionergeetiline tervendamine ja diagnostika tasu on 50 EUR

Vastuvõtt on nii Tartus kui Kiilis.

Registreerimine telefonil: 5130473 e-mail:margit@viitaja.ee

4 Kommentaari

 1. Margit (Postituse autor)

  Tere,

  Selle probleemi vastu ikka abi leiab. Aja saamiseks Tartus helistage telefonil 5130473

  Tervitades,

  Margit Kuldsaar

 2. kaupo

  ..tere selline küsimus inimene on energiast tühi kas te suudate aidata…asub Tartus..

 3. Margit (Postituse autor)

  Tere,
  Kui soovite nõu saada siis võtke ühendust telefonil 513047

  Margit

 4. Heimar Tiirik

  Tere,olen 56a mees Kuressaarest ja huvitatud sellisest tervendamisest.Mulle tundub et minu probleemid on on koik siin kirjeldatud.Lisaks on mul välja kujunenud alkoholism 12 aastaga. Hakkasin jooma siis kui matsin oma 17 aastase poja. Ei näinud muud voimalust leevendada leina. Olen alkoga mitu korda lopparve teinud aga norga iseloomu tottu uuesti jooma hakanud ning perjoodid lähevad järjest pikemaks. Siinkohal oleks ka hea nou suureks abiks kuna väga tahaksin alko tarbimise ära lopetada.
  Seniks koik ja Päikest teile.
  Lugupidamisega Heimar Kuressaarest

Jäta Kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga